Avís legal de l'Hotel Metropolis ****

El present Avís Legal regula l'ús de el servei de portal d'Internet www.hotel-metropolis.com

 

Aquest document té per finalitat regular les NORMES D'ÚS i salvaguardar la PROTECCIÓ DELS USUARIS de www.hotel-metropolis.com propietat d'Hotel Metropolis, SL (des d'ara Hotel Metropolis), amb domicili en Avda. Les Escoles , 25 CP: AD700 Escaldes- Engordany (Andorra). Els termes "Vostè" i "Usuari" s'empren aquí per referir-se a tots els individus i / o entitats que per qualsevol raó accedeixin a aquest portal de la Web.HotelMetropolis pretén, a través de www.hotel-metropolis.com, acostar Hotel Metropolis als usuaris, posant a la seva disposició informació relacionada amb els nostres servicios.


1. CONDICIONS GENERALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ Aquestes condicions generals (en endavant, les "Condicions Generals") regulen l'ús de el servei de portal d'Internet "www.hotel-metropolis.com" (en endavant, el "Portal") que Hotel Metropolis, SL . ( En endavant, "Hotel Metropolis") posa gratuïtament a disposició dels usuaris d' Internet.Lautilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (en endavant, "l'Usuari") i expressa l'acceptació plena i sense reserves de l'Usuari de totes i cadascuna de les condicions generals en la versió publicada per Hotel Metropolis en el moment mateix en que l'Usuari accedeixi a l'Portal. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal.La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Portal es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos , substitueixen, completen i / o modifiquen les condicions generals (d'ara endavant, les "Condicions Particulars"). Amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, per tant, l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars. Així mateix, la utilització de Servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en coneixement de l'Usuari per Hotel Metropolis, que completen el previst en aquestes Condicions Generals en quant no s'oposin a elles.

 

2. OBJECTE

 

Mitjançant el Portal, Hotel Metropolis facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició dels Usuaris per Hotel Metropolis o per tercers usuaris del Portal i / o tercers proveïdors de serveis i continguts (d'ara endavant, els "Serveis"). Hotel Metropolis es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del Portal, així com els Serveis i les condicions requerides per utilitzar el Portal i els Serveis.

 

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

 

3.1 Caràcter gratuït de l'accés i utilització de l' PortalLa prestació de servei de Portal per part d'Hotel Metropolis té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l'Usuari. No obstant això, la utilització d'alguns Serveis només pot fer-se mitjançant subscripció o registre de l'Usuari i / o pagament d'un preu, de la forma en què s'indica expressament en els seus corresponents Condicions Particulares.3.2 Obligació de fer un ús correcte del Portal i de els ServiciosEl Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, així com amb la moral i bons costumbr / és generalment acceptades i l'ordre públic. L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el Portal i els Serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Portal i els Serveis o impedir la normal utilització o gaudi del Portal i dels Serveis per part dels Usuarios.3.3. Mitjans per a l'obtenció de Continguts. L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels Serveis (en endavant, els "Continguts") utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o , en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Portal, dels Serveis i / o dels Contenidos.3.4. Ús correcte dels Continguts L'Usuari s'obliga a usar els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no: Utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i els bons costums generalment acceptades oa l'ordre públic; Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

 

Suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets d'Hotel Metropolis o dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els Continguts.

 

3.5. Introducció d'hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines web del Portal i als Serveis Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Portal (en endavant, el "Hiperenllaç") hauran de complir les condicions següents:

 

El Hiperenllaç únicament permetrà l'accés a les pàgines web del Portal, però no podrà reproduir-les de cap manera; No s'establiran hiperenllaços amb les pàgines web del Portal diferents de la home-page o pàgina primera del Portal o dels Serveis; No es crearà cap explorador ni 1 border environment sobre les pàgines web del Portal; No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines web del Portal i dels Serveis i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que Hotel Metropolis ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç;

 

Excepció feta d'aquells signes que formin part de la mateixa Hiperenllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Hotel Metropolis; La pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Hotel Metropolis i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part d'Hotel Metropolis dels seus continguts o serveis.

 

4. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament a Hotel Metropolis certes dades de caràcter personal (en endavant, les "Dades Personals"). Hotel Metropolis tractarà automatitzadament les Dades Personals amb les finalitats així com sota les condicions definides en la seva Política de Protecció de Dades (POLÍTICA DE PRIVACITAT).

 

5. RESPONSABILITAT PER LA INTRODUCCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

Els usuaris assumeixen que Hotel Metropolis quedarà eximit de responsabilitat per la incorporació de dades personals inexactes, falses, no actualitzades o generalment no conformes amb la realitat. De la mateixa manera, Hotel Metropolis quedarà eximit de responsabilitat per la declaració de dades reals per persona no associada a ells.

 

6. UTILITZACIÓ DEL PORTAL, DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS SOTA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT L'USUARI

 

L'Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús del Portal, dels Serveis i dels Continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

 

7.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal i dels Servicios7.1.1 Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat Hotel Metropolis no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l'funcionament del Portal i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, Hotel Metropolis advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del Portal i dels Serveis. Hotel Metropolis tampoc garanteix la utilitat del Portal i dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Portal i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el Portal o aquelles des de les quals es presten els Serveis.

 

Hotel Metropolis EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DEL PORTAL I DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR EL PORTAL I ALS SERVEIS , A LA FIABILITAT DEL PORTAL i DELS SERVEIS, i EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, A LES ERRADES EN L'ACCÉS A les DIFERENTS PÀGINES WEB DEL PORTAL OA AQUELLES DES DE LES QUE DONEN ELS SERVICIOS.7.1.2 Privadesa i seguretat en la utilització del Portal i dels Serveis Hotel Metropolis no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del Portal i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan del Portal i dels Serveis.

 

Hotel Metropolis EXCLOU TOTA RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DE EL CONEIXEMENT QUE PUGUIN TENIR TERCERS NO AUTORITZATS DE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES I CIRCUMSTÀNCIES DE L'ÚS QUE ELS USUARIS FAN DEL PORTAL I DELS SERVICIOS.7.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Contenidos7.2.1 Qualitat Hotel Metropolis no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

 

Hotel Metropolis EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS OA LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIOS.7.2.2 licitud, fiabilitat i utilitat Hotel Metropolis no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts. Hotel Metropolis, EXCLUEIX QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A L'INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTATS O L'ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS; LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L'HONOR, a la intimitat personal i familiar ia la IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA UNA ALTRA NATURA QUE PERTANYEN A UN TERCER COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS; A la REALITZACIÓ D'ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS; LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINENÇA I / O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS; LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES CONTINGUTS; L'INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS A TRAVÉS O AMB MOTIU DE L'ACCÉS ALS CONTINGUTS; ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, POSATS A DISPOSICIÓ O D'UNA ALTRA FORMA TRANSMESOS O POSATS A DISPOSICIÓ, REBUTS, OBTINGUTS O Als QUALS ACCEDIU A TRAVÉS DEL PORTAL O DELS SERVICIOS.7.2.3 veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualidadHotel Metropolis no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts. Hotel Metropolis EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, XHAUSTIVIDAD I / O ACTUALITAT DELS CONTENIDOS.7.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través de l'Portal7 .3.1 CalidadHotel Metropolis, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els serveis prestats per tercers a través del Portal que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Hotel Metropolis EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS OA LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS LESIUS ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS dELS USUARIOS.7.3.2 licitud, fiabilitat i utilidadHotel Metropolis, no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través del Portal Hotel Metropolis, EXCLUEIX QUALSEVOL RESPONSABILITAT pELS DANYS i PERJUDICIS dE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A L'INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I LES BONES COSTUMbr / S GENERALMENT ACCEPTATS O L'ORDRE PÚBLIC COM CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL; LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L'HONOR, a la intimitat personal i familiar ia la IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA UNA ALTRA NATURA QUE PERTANYEN A UN TERCER COM CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL; A la REALITZACIÓ D'ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL; LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINENÇA I / O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, REBUTS, OBTINGUTS, POSATS A DISPOSICIÓ O ACCESSIBLES MITJANÇANT ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL; LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL; L'INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS EN RELACIÓ AMB O AMB MOTIU DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DEL PORTAL; ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL.

 

7.4 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora de l' PortalEl Portal posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (com ara, entre d'altres, links, banners, botons), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents ai / o gestionats per tercers (en endavant, "llocs enllaçats"). La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de recerca al Portal té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet. Hotel Metropolis, no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, vigila ni fa propis. L'Usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enlazados.Hotel Metropolis, NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA CLASSE QUE PUGUIN DEURE'S A EL FUNCIONAMENT, DISPONIBILITAT, ACCESSIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS LLOCS ENLLAÇATS;

 

EL MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS, EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS; LA PRESTACIÓ O TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS; LA QUALITAT, LICITUD, FIABILITAT I UTILITAT DE LA INFORMACIÓ CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS, EN ELS MATEIXOS TERMES I AMB EL MATEIX ABAST DISPOSAT EN LA CONDICIÓ GENERAL7.5 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Portal, dels serveis i dels Continguts pels Usuaris Hotel Metropolis, no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Portal, dels serveis i dels Continguts. En particular, no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal, els Serveis i els Continguts de conformitat amb aquestes Condicions Generals i, si escau, les condicions particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

 

Hotel Metropolis tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobr / i si mateixos a altres Usuaris Hotel Metropolis, EXCLUEIX QUALSEVOL RESPONSABILITAT DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS PER PART DELS USUARIS O QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE VERACITAT, VIGÈNCIA, EXHAUSTIVITAT I / O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN A ALTRES USUARIS SOBRE ELLS MATEIXOS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT D'UN TERCER EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVOL CLASSE DE COMUNICACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DEL PORTAL.8. NO LLICÈNCIA

 

Hotel Metropolis no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobr / i els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobr / i qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els Serveis o els Contenidos.9. DENEGACIÓ I RETIRADA DE L'ACCÉS A EL PORTAL I / O ALS SERVEIS

 

Hotel Metropolis es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a l'Portal i / o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les condicions particulars que resultin d'aplicació.

 

10. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT.

 

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses en o accessibles a través del Portal, i , en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i va nomenar / és comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació a Hotel Metropolis en la qual es continguin els següents extrems: Dades personals: nombr / i, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic de l'reclamant; Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web; Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta actividad.En el supòsit de violació de drets, signatura autèntica o equivalent, amb les dades personals de l'titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nombr / ei per compte de aquesta; Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat de l'reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i de l'caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites. Aquestes notificacions hauran de ser enviades a: Servei d'Atenció a l'Client Direcció: Av. Les Escoles , 25 CP: AD700 Escaldes- Engordany (Andorra)

 

11. DURADA I ACABAMENT

 

La prestació de servei de Portal i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. Hotel Metropolis, tot i això, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació de servei del Portal i / o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat a l'respecte a les corresponents condicions particulars. Quan això sigui raonablement possible, Hotel Metropolis advertirà prèviament l'acabament o suspensió de la prestació de servei de Portal i dels altres Serveis.

 

12. Llei aplicable i jurisdicció

 

Aquestes Condicions Generals I Normes d'ús es regeixen per la llei andorrana. En cas de reclamació entre les dues parts es tractarà als tribunals del Principat d'Andorra.

 

La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

 

Banyera de l'Hotel Metropolis
Esmorzar de l'Hotel Metropolis
Habitació de l'Hotel Metropolis
Interior de l'Hotel Metropolis
Postre del Restaurant Atlántida
Amenities de l'Hotel Metropolis